Серија на нанодисперзер

  • Fuel mixed with water phacoemulsification burning energy-saving equipment

    Гориво измешано со опрема за заштеда на енергија што гори факоемулзификација на вода

    Техниката на флуидна ултразвучна емулгификација е широко користена, ние сме користеле за козметика, батерии, пулпа, вино, масло, тешка нафтена индустрија. Следното ја опишува улогата на ултразвук на тешки масла. Доколку имате потреба, наведете подетални параметри и барања, ние ќе ви дадеме задоволително решение. Ви благодарам! Гориво-мешано со вода-факоемулсификација на гориво-енергетска опрема за заштеда на енергија и заштита на животната средина е светското внимание и истражувачки теми. А ...